Vai trò của Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia trong việc giảm tải khối lượng công việc của cán bộ y tế và nâng cao hiệu quả Chương trình tiêm chủng tại Việt Nam

Trong nỗ lực giảm gánh nặng công việc cho cán bộ tiêm chủng trong công tác quản lý, ghi chép, lưu trữ, thống kê số liệu tiêm chủng, nhiều quốc gia đã triển khai hệ thống đăng ký tiêm chủng (ĐKTC) điện tử. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có mối tương quan song song giữa công nghệ tiên tiến và khối lượng công việc của những người trực tiếp thực hiện công việc, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu việc triển khai ĐKTC điện tử tác động như thế nào đến khối lượng công việc của cán bộ y tế để kịp thời đưa ra những điều chỉnh phù hợp. Bài viết này khám phá và so sánh khối lượng công việc và hiệu quả của cán bộ tiêm chủng ở các cấp khác nhau trước và sau khi triển khai Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia ở Việt Nam, với hy vọng trình bày được những dẫn chứng cụ thể cho các quốc gia với cùng điệu kiện như Việt Nam.


Added by: IDEAL Vietnam
Added on: 20 May, 2021
Hits: 485