SỔ TIÊM CHỦNG ĐIỆN TỬ - Trao quyền chủ động cho cha mẹ trong quản lý theo dõi lịch tiêm chủng của trẻ nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch

Ngày nay, trong kỷ nguyên bùng nổ công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin số hoá công tác quản lý trên hệ thống sổ sách trong nhiều lĩnh vực trong đó có ngành y tế, nhiều ứng dựng quản lý sức khoẻ cá nhân trên nền tảng di động ngày càng phổ biến hơn giúp cho người dân chủ động hơn trong việc theo dõi, chăm sóc sức khoẻ của chính bản thân mình và người thân trong gia đình. Chúng ta có thể kể tên một số ứng dụng như hồ sơ sức khoẻ cá nhân và PC-COVID. Chương trình tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em cũng không nằm ngoài xu thế phát triển, ứng dụng các giải pháp công nghệ trên nền tảng di động để tận dụng ưu thế vượt trội của công nghệ thông tin. Vì Hệ thống TTTCQG đã được triển khai thành công trên toàn quốc, do đó việc sử dụng STCĐT nên được nhân rộng khắp c


Added by: IDEAL Vietnam
Added on: 06 July, 2022
Hits: 78