Cải thiện chất lượng dữ liệu và sử dụng dữ liệu trong hệ thống đăng ký tiêm chủng điện tử: Một nghiên cứu điển hình từ Việt Nam

Công tác xây dựng hệ thống đăng ký tiêm chủng điện tử (ĐKTCĐT) ở Việt Nam đòi hỏi nhiều năm làm việc tích cực, kiên nhẫn và kiên trì của mọi người ở tất cả các tuyến của hệ thống y tế trên cả nước. Trong những năm kể từ khi bắt đầu, đã có sự quan tâm đến chất lượng của dữ liệu được nhập vào hệ thống và việc sử dụng dữ liệu đó ở tất cả các tuyến để đưa ra các quyết định dựa trên bằng chứng. Nghiên cứu điển hình này trình bày các khía cạnh của việc tăng cường chất lượng và sử dụng dữ liệu trong Hệ thống Thông tin Tiêm chủng Quốc gia (TTTCQG hay NIIS) thông qua dự án Giới thiệu Hệ thống thông tin Tiêm chủng Kỹ thuật số – Trao đổi và Học hỏi từ Việt Nam (IDEAL). Nghiên cứu trình bày chi tiết cách thức Việt Nam đã triển khai các hoạt động này trong hệ


Added by: IDEAL Vietnam
Added on: 27 September, 2022
Hits: 95