19 results
Vietnamese: PATH, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia
Việt Nam là một trong số các quốc gia thành công triển khai hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia trên toàn quốc và đang tiến tới chuyển đổi báo cáo điện...
Vietnamese: PATH, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia
Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, kết nối internet và nhiều phần mềm, hệ thống thông tin điện tử ra đời hỗ trợ loại bỏ khoảng cách...
Vietnamese: PATH, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia
Triển khai Hệ thống đăng ký tiêm chủng điện tử tại các cơ sở y tế trên thế giới cải thiện chất lượng chương trình tiêm chủng thông qua việc cải...
Vietnamese: PATH, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia
Công tác xây dựng hệ thống đăng ký tiêm chủng điện tử (ĐKTCĐT) ở Việt Nam đòi hỏi nhiều năm làm việc tích cực, kiên nhẫn và kiên trì của mọi người...
Vietnamese: PATH, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia
Ngày nay, trong kỷ nguyên bùng nổ công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin số hoá công tác quản lý trên hệ thống sổ sách trong nhiều lĩnh vực trong...
Vietnamese: PATH, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia
“Bình thường mới” trong kỷ nguyên của COVID-19 đang và sẽ tạo ra nhiều cách tiếp cận sáng tạo, trong đó công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong việc...
Vietnamese: PATH, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia
Trong nỗ lực giảm gánh nặng công việc cho cán bộ tiêm chủng trong công tác quản lý, ghi chép, lưu trữ, thống kê số liệu tiêm chủng, nhiều quốc gia đã...
World Health Organization (WHO)
A web and mobile tool for comprehensive assessment of the vaccine supply chain of national immunization programmes against defined criteria: Facility operations (E1-9), Facility management (M1-4),...
Vietnamese: PATH, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia
Các nhà quản lý chương trình tiêm chủng trên thế giới đã nhận thấy vai trò quan trọng của các đơn vị y tế tư nhân trong cung cấp dịch vụ tiêm chủng,...
PATH, Vietnam National Expanded Program on Immunization (NEPI)
The global immunization community has recognized the critical role the private sector plays in immunization services. This includes filling gaps identified in the public sector (such as hard-to-reach...
PATH, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia
Nghiên cứu tình huống này nhấn mạng về thuận lợi và khó khăn khi nhân rộng mô hình tiêm chủng điện tử, từ thử nghiệm cấp huyện lên triển khai toàn...
PATH, Vietnam National Expanded Program on Immunization (NEPI)
Nghiên cứu tình huống này nhấn mạnh những thuận lợi và khó khăn trọng việc nhân rộng mô hình đăng ký tiêm chủng điện tử từ cấp huyện thử nghiệm lên...
World Health Organization (WHO)
All personnel responding to outbreaks of Acute Respiratory Infections (ARIs) need to have the basic knowledge and skills to mount an effective response. They need to understand what ARIs are, how...
World Health Organization (WHO)
This course includes content on the clinical management of patients with COVID-19. It is intended as a hands-on practical resource for frontline clinicians involved in screening, training and...
World Health Organization (WHO)
Coronaviruses are a large family of viruses that are known to cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute...
PATH, Cục Y tế dự phòng, Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel
Nghiên cứu tình huống này ghi chép lại những lợi ích và thách thức trong việc xác định, phát triển và duy trì quan hệ đối tác giữa Nhà khai thác mạng di...
Home-based record (HBR) for Viet Nam circa 2010
Home-based record (HBR) for Viet Nam circa 2012