Guidance

SỔ TIÊM CHỦNG ĐIỆN TỬ - Trao quyền chủ động cho cha mẹ trong quản lý theo dõi lịch tiêm chủng của trẻ nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch

Ngày nay, trong kỷ nguyên bùng nổ công nghệ thông tin, ứng

dụng công nghệ thông tin số hoá công tác quản lý trên hệ

thống sổ sách trong nhiều lĩnh vực trong đó có ngành y tế,

nhiều ứng dựng quản lý sức khoẻ cá nhân trên nền tảng di

động ngày càng phổ biến hơn giúp cho người dân chủ động

hơn trong việc theo dõi, chăm sóc sức khoẻ của chính bản

thân mình và người thân trong gia đình. Chúng ta có thể kể

tên một số ứng dụng như hồ sơ sức khoẻ cá nhân và PC-COVID.

Chương trình tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em

cũng không nằm ngoài xu thế phát triển, ứng dụng các giải

pháp công nghệ trên nền tảng di động để tận dụng ưu thế

vượt trội của công nghệ thông tin.

Vì Hệ thống TTTCQG đã được triển khai thành công trên toàn quốc, do đó việc sử dụng STCĐT nên được nhân rộng khắp cả nước. Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng việc áp dụng ứng

dụng di động có thể góp phần vào việc chăm sóc liên tục cho từng trẻ trong suốt hành trình tiêm chủng. Trao quyền cho người chăm sóc/cha mẹ với kiến thức và các công cụ hữu ích sẽ giúp cải thiện tỷ lệ bao phủ tiêm chủng.

Languages

  • Vietnamese

Publication year

2022

Type

Guidance

Categories

  • Data

Countries

  • Viet Nam

Organisations

  • Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)
  • PATH

Tags

  • Data quality
  • Home-based records
  • Immunization information systems

Added by: IDEAL Vietnam

Added on: 2022-07-06 04:24:51

Hits: 758

Uploaded file

LL5_V6_VN.pdf

Click to Download