Report

Huy động sự tham gia của các cơ sở tiêm chủng dịch vụ trong quản lý và sử dụng số liệu tiêm chủng: Góc nhìn từ Việt Nam

Các nhà quản lý chương trình tiêm chủng trên thế giới đã nhận thấy vai trò quan trọng của các đơn vị y tế tư nhân trong cung cấp dịch vụ tiêm chủng, đặc biệt trong việc lấp đầy các “khoảng trống” của hệ thống y tế công (như các khu vực khó tiếp cận hay dân cư vùng biên giới...), và từ đó giúp giảm sự bất bình đẳng về sự sẵn có của dịch vụ giữa các khu vực địa lý, cũng như các nhóm dân số khác nhau và tăng tỉ lệ sử dụng dịch vụ tiêm chủng. Việc huy động y tế tư nhân tham gia để chuẩn hóa dịch vụ tiêm chủng là một cấu phần phức tạp trong chuỗi các hoạt động từ lập kế hoạch, điều phối, và giám sát các hoạt động tiêm chủng trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ dự án IDEAL sẽ giúp các đơn vị liên quan tìm hiểu hiện trạng triển khai, các khó khăn, vướng mắc cũng như hướng giải quyết các vấn đề về sử dụng Hệ thống của các cơ sở Tiêm Chủng Dịch Vụ (TCDV), và mô tả tóm tắt về các quy định hiện hành, tình hình quản lý đối với hoạt động TCDV và việc thực hiện quy định về sử dụng Hệ thống tại các cơ sở TCDV ở Việt Nam. Nghiên cứu này sẽ tổng hợp những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong việc khuyến khích các cơ sở TCDV (đặc biệt là cơ sở y tế tư nhân) sử dụng Hệ thống, và xác định các yếu tố thuận lợi cũng như rào cản đối với sự tham gia của các cơ sở này trong triển khai Hệ thống để tăng cường chất lượng số liệu và sử dụng số liệu.

Languages

  • Vietnamese

Publication year

2020

Type

Report

Categories

  • Data

Countries

  • Viet Nam

Organisations

  • Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)

Tags

  • Immunization information systems
  • Registries

Added by: IDEAL Vietnam

Added on: 2020-10-19 05:11:29

Hits: 1195

Uploaded file

PATH_Case4_09.10_VN_Final.pdf

Click to Download